BildetemaTema morsmål 
Ordbøker
Bildesider
Trykte LEXIN-produkter
Kommende ordbøker
Om prosjektet
Kontakt oss
Hjelp
LEXIN-logo

Bokmål
Nynorsk
English

LEXIN-ordbøkene er de første nettbaserte ordbøkene som er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge. Ordbøkene er oversiktlige og enkle å bruke. All informasjon om et oppslagsord er plassert sammen med oppslagsordet i ordboksartikkelen. I tillegg til opplysninger om ordklasse, bøyning og uttale, finner du enkle forklaringer og eksempler på ordet i konkret og billedlig bruk.


LEXIN HAR FÅTT LYD (TALESYNTESE) FOR BOKMÅL OG NYNORSK

LEXIN har nå fått lyd til alt ordbokinnhold på bokmål og nynorsk. Når du har søkt på et ord i LEXIN, vil du se høyttaler-ikonet bak feltene på bokmål og nynorsk. Klikk på ikonet for å få lest opp teksten i feltet.

Lyden er en såkalt 'syntetisk' (kunstig) stemme, også kalt 'talesyntese'. Talesyntesen er levert av firmaet VoiceASP. Les mer om talesyntesen på søkesiden i LEXIN (den siden som viser når du har valgt en ordbok).


RAMMER FOR BRUK AV LEXIN

LEXIN-ordbøkene er åpne for alle, og bruken er gratis. Kommersiell bruk av ordbøkene er ikke tillatt. Annen bruk av LEXIN enn tilfeldige oppslag og lenking til tjenesten er ikke tillatt. Det er blant annet ikke lov å laste ned ordbasen, kopiere ordbasen eller funksjoner ved tjenesten, eller å gjøre oppslag i ordbøkene systematisk tilgjengelige.


BILDETEMA — EN NY SPRÅKRESSURS FOR MINORITETSSPRÅKLIGE

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. Den har ca. 1800 ord, fordelt på 31 temasider med til sammen 128 undertema.

Bildetema er i slekt med bildesidene i LEXIN. Har du brukt LEXINs bildesider, vil du kjenne igjen mange av de samme temaene.

Bildetema inneholder bokmål, nynorsk, engelsk, svensk, dansk og flere minoritetsspråk. Noen av språkene er de samme som i LEXIN, men ikke alle. Flere språk er under utarbeidelse og vil bli lagt til etter hvert.

Bildetema bygger direkte på den svenske applikasjonen Bildteman, som er utviklet ved Skolverket i Sverige.

Klikk her for å gå til Bildetema.


ENGELSK ER NÅ TILGJENGELIG SOM STØTTESPRÅK

Etter at Bokmål—engelsk illustrert ordbok i 2009 ble fjernet fra LEXIN-siden av hensyn til kommersielle ordboksforlag, er engelsk nå tilgjengelig som støttepråk i alle tospråklige LEXIN-ordbøker.

Ved søk i for eksempel ordboken Bokmål—tamil, får man nå treff både på tamil og engelsk. I mange tilfeller hvor søkeordet ikke er oversatt til tamil, vil man likevel få treff på engelsk. Dette skyldes at det engelskspråklige LEXIN-materialet har samme omfang som det norske, og dermed er vesentlig større enn de andre tospråklige ordbøkene. Dette vil forhåpentligvis gjøre det enklere å eventuelt søke videre fra engelsk til tamil eller andre målspråk i utenlandske ordbøker.


NYTT OG BEDRE SØK

Vi har bedret søkefunksjonen i LEXIN. Søkemotoren leter nå ikke lenger bare etter oppslagsord, men etter alle ordene i ordboksartiklene. Det betyr at søket kan finne bøyde former av ord, ord i forklaringer, uttrykk og eksempler, og så videre. Det nye søket leter også automatisk etter ord som inneholder søkeordet eller de bokstavene man søker på.

Hvis det nye søket ikke finner noe, leter det isteden etter ord som ligner, i tilfelle man har skrevet feil.

Søk i LEXIN vil nå gi mange flere treff enn før. Det vil være både gode og dårlige treff, men systemet prøver å vise de beste treffene først.

Vi håper at alle vil like det nye søket. Kontakt oss gjerne hvis dere har spørsmål eller kommentarer.


Utdanningsdirektoratet, Uni Computing 2015.