hovedinnhold

LEXIN-ordbøker på nett

Velkomen til LEXIN!

LEXIN-ordbøkene er laga spesielt for minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa. Oppslagsorda er valde ut spesielt for denne målgruppa. I tillegg til kvardagslege ord finn du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når ein bur i Noreg. Ordbøkene passar også for andre som ønskjer å lære norsk – bokmål eller nynorsk.

Frå denne sida har du direkte tilgang til alle nettordbøkene i serien og til Bildetema.