Logg deg på med brukernavn: gjest, passord: gjest.

EØS-EU-basen
(Utenriksdepartementet)

Enhet for EØS-oversettelse:
terminologidatabase og norske oversettelser av
rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Denne versjonen av EØS-EU-basen tas snart ut av drift. En ny versjon av basen vil bli tilgjengelig på regjeringen.no.

Denne term- og tekstsamlingen er resultatet av et stort oversettelses- og terminologiarbeid som har pågått i UD siden 1990. Arbeidet ivaretas nå av Enhet for EØS-oversettelse, en del av EØS/EFTA-seksjonen i Europaavdelingen, UD.

EØS-EU-basen inneholder over 170.000 søkbare termer på fransk, engelsk, bokmål og nynorsk fra over 70 fagområder. Klikk på «Søk i EØS-EU-basen» for å åpne den.
Du kan gå fra en term i basen og inn i oversettelsen(e) der den er brukt, eller du kan velge å gå direkte inn i oversettelsene ved å klikke på «Søk i rettsaktene».

Uni Computing ved Uni Research AS har ansvaret for programvare­utviklingen og utformingen av nettstedet.

Vi håper at dette nettstedet vil være nyttig for alle som arbeider med eller er interessert i EØS-EU-spørsmål.

Spørsmål om EØS-EU-basen kan rettes til: Siv Saure.
Spørsmål av datateknisk art (problemer med basen osv.) kan rettes til Øystein Reigem.Opphavsrett: CLU, Uni Computing, Uni Research AS; Utenriksdepartementet 2005.